BALEFIREHQ

We guide you home

"Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value "

Albert Einstein
 

Cybersecurity

 
Definitie Cybersecurity:
“Cybersecurity is het vrij zijn van gevaar of schade veroorzaakt door verstoring of uitval van ICT of door misbruik van ICT. Het gevaar of de schade door misbruik, verstoring of uitval kan bestaan uit beperking van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de ICT, schending van de vertrouwelijkheid van in de ICT opgeslagen informatie of schade aan de integriteit van die informatie.”

Voldoen aan de GDPR/AVG door Digital Risk Management

Vanaf de invoering van de nieuwe Europese Privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) per 25 mei 2018 is de bewustwording om veilig om te gaan met persoonsgegevens alleen maar groter geworden.

Alle bedrijven, van ZZP’ers tot Multinationals, zijn enorm druk bezig te digitaliseren en de daarbij horende digitale risico’s te managen, Digital Risk Management.

 

Digital Risk Management wat is dat?

Vrij vertaald is het “Het managen van Digitale Risico’s”. Waar vroeger iedereen bekend was met Risk Management (Risico Management) is door de digitaliseren van alle processen en productie van zowel de kantoor ICT- omgeving als ook de OT-omgeving (Smart Industry 4.0) de digitale weerbaarheid op plaatst 1 gekomen.

Om voor bedrijven succesvol te zijn en te blijven, is veiligheid van het bedrijf en zijn bedrijfsgeheimen aan de orde van de dag.

Een aantal risico gebieden zijn hier onderkent en afhankelijk van uw bedrijfs grote zijn deze verwaarloosbaar tot bepalend voor de toekomst van uw bedrijf:
Onder andere zien we gebruikte (verouderde) technologieen, Cyberssecurity (digitale weerbaarheid), datalekken, het gebruik van (digitale) derde partijen, en de bijkomende privacy van personeel en klanten.


De specialisten Digital Risk Management

Specialisten op het gebied van Cybersecurity en Data Protection Officers zijn diegenen die u verder helpen in uw digitale strategie. `Uw digitale weerbaarheid en compliance groeien met u mee, en u kunt zorgeloos verder met ondernemen en ontwikkelen.


Meest genoemde maatregelen per NIST categorie:
1. Identificeer: Externe scan laten uitvoeren
2. Bescherm: Patch management plannen
3. Detecteer: CSIRT / SOC organisatie optuigen
4. Respons: Security Incident Management proces inrichten
5. Herstel: Backup & Restore in orde maken


Intern of Extern

Veel bedrijven zullen deze specialisten niet in huis hebben. Dan is het extern inhuren van een specialist de beste optie en dit kan voor een aantal uur per week/maand/jaar. 

BalefireHQ beschikt over een team van Cyber Security Specialisten en Certified Data Protection Officers: gecertificeerde specialisten met 8000+ uren ervaring in Data Protection bij de overheid en Defensie. Specialisten op het gebied van privacy-, arbeids- en ondernemingsrecht en op het gebied van kwaliteit en compliance, o.a. ISO 27001 en NEN 7510. 

Vanuit die deskundigheid kunnen wij uw organisatie ondersteunen door een specialist in te zetten voor de noodzakelijke sturing, toezicht en uitvoering. Dit biedt de volgende voordelen:

  • deskundigheid van een specialist en zijn team tot uw beschikking;

  • geen kosten en tijdsverlies om deze intern aan te nemen en/of op te leiden;

  • de specialist heeft ervaring met meerdere bedrijven en een netwerk vol met andere specialisten dit zorgt voor continuïteit in uw digitale weerbaarheidsstrategie ;

  • de specialist neemt u alle aspecten van beveiliging en compliance uit handen.

  • Voor elke bedrijfs grote!